Prize Bond Lasbela

King Irfan Baloch 0333-3072336 More »

Prize Bond Lasbela

King Irfan Baloch 0333-3072336 More »

Prize Bond Lasbela

King Irfan Baloch 0333-3072336 More »

 

         alone boys wallpapers (2)

Usama Sam WebsSample AdsAk best close is.+9.+6.5.

Usama Sam WebsSample Adsls2*6 opn Mubark ho,

Usama Sam WebsSample AdsLs2. Very nice super game.
King of karachi bhai,
My dear brother jani baba bhai,
Ashraf ali bhai,
Aur ali jan ap sub ko bhout mubark ho.
And jani baba bhai,
Nazim din bhai thank ap ny meri ls2 game ko like kia.

Usama Sam WebsSample AdsAK CLOSE 2::7::4

LASBELA THREE

6×6::::::::0x0

04::40::68::86

KENCHI ::0468::DH

Usama Sam WebsSample AdsLs2.   Min open.       6 x.    Tamam dostoon ko  Mubarak  ho  

Ls1. Min 2  close  min  se  x4.   Close  AK  min   open  5 x.                                 Ls3  min  open  6 x.    Mubarak  ho.

ye merit akhri  posting  he  jub  tak merameta ustad  Raja Pakistani no I posting nahe  karen  ge  min  web  par  posting nahi  Karon  ga   tamam dostoon ko US waqt k Lea ALLAH  Hafiz     

Usama Sam WebsSample AdsTHANK YOU SO MUCH 

NAZIM DIN BHAI 

Usama Sam WebsSample AdsLS2 VERY NICE SUPER GAME

King Irfan Baloch Bhai

Kamran Abbasi Bhai

Zahoor Muhammad Bhai

Ali Jan Bhai

AAP SAB DOSTON KO 6x OPEN OR 64 KI DBL MUBARAK HO..

Usama Sam WebsSample Ads                 God Game

             jani baba bhai

        king of karachi bhai

         Kamran abbasi bhai

                Ali Jan bhai

ap sub bhaio ko ls2 ki kamyabi                             mubarak ho 

Usama Sam WebsSample AdsLASBELA TWO

9×9:::::::::::4×4

96::69::46::64

KENCHI ::9604::DH

LS2 ME 4 CLOSE 64 KI DBL KENCHI SE 64 AIK SATH 3 DHAMAKY SAB DOSTON KO MUBARAK HO………………….

Usama Sam WebsSample AdsSub dosto ko.ls2 best open.6+aur 64 ka akra bhout mubark ho.

Usama Sam WebsSample AdsLs2.report…64…

Usama Sam WebsSample AdsLS2 REPORT 

64

Usama Sam WebsSample Adsls2*5 opn to cloz 

bacht,6 opn to cloz dubl 55*56 

Usama Sam WebsSample AdsLs.2

Open….8

Close…0

Dabal….80

Kanchi…9086

Usama Sam WebsSample Ads           Ls2.            Open. 5*  2*  6         close  7* 3 *  0 

Double 57*53*50*56*27*23*20*67*63*60 kalti

. Kanchi 52607

VIP 53*23 kalti

Usama Sam WebsSample AdsLs2

Open to Close

6×6———–1×1

17–71–44-92–68–69–97

Kanchi   7914  dh

King of Karachi

Usama Sam WebsSample AdsLs2.best open to close.1.6.
Best.14.16.08.49.67. 17.18.27.09.52.
Bacht kanchi(14362)dh
1+1
6+6
Kamran abbasi

Usama Sam WebsSample Adsthank u ashraf Ali bhai

Usama Sam WebsSample Adsthank U nazim din Bhai and jani baba Bhai thank U and all user

Usama Sam WebsSample Adsali jan

:::: Ls2 ::::

:::: Open :::: 0x :: 8x :: 6x ::

::: Akra ::: 07.08.05.80.87.68.65.58.56.

::: Kanchi ::: 56082 :::

Usama Sam WebsSample Adsthanx Ashraf ali bhai 

(((…..Ls2…..))) 

open….4x…7x

close….x2..x3

dable.42..43..72..73..

kinchi..4537..

<> Nazim din <>

 

Usama Sam WebsSample Adsthank yiou ashraf ali bhai

 

Usama Sam WebsSample AdsToday  good game                      nazim bhi.               Zahoor bhi.           Abdul Malik bhi    zahid  bhi 

Usama Sam WebsSample Adsthank you so match jani baba  jo ap ne meri game pasand ki

Usama Sam WebsSample AdsLASBELA TWO

9×9:::::::::::4×4

96::69::46::64

KENCHI ::9604::DH

Usama Sam WebsSample Adsthanx Jani baba bhai 

Usama Sam WebsSample AdsLs1  min close x4.  AK min open  5 x.  Mubarak ho  ye  game ustad  Raja Pakistani no I  k  nam            thank you kamran  abbasi  bhi 

Usama Sam WebsSample AdsVERY VERY NICE SUPER EXCELENT GAME NAZIM DIN BHAI 

AAP KO BEST OPEN SE

LS1 ME 5× OPEN AK ME 5× OPEN MIBARAK HO.. 

Usama Sam WebsSample AdsMeri  AK  game        se  open  5 x.        Tamam  bhion.    Ko  buhat  bohat Mubarak  ho.         And  thank you.  Jani  bababa bhi aap  ne  meri  game ko pasand  kiya

Usama Sam WebsSample Ads