User Submitted Post

Gsm

Ki spchal game taiyar hai

Sirf on logo k ley hai Jo fess day saky

Binaa fess Waly sirf WAP pe game dakhy

Not 1 baat bata di hai k main rooz rooz acchi game WAP pe nahi lagata hu jab game lagwani hoti ha garbi ko to bol k lagwa daetaa hu

Jab mera dil karta ha

Jasey kal 2 handi fegar bol k win karway ak…5×…..ls3……7×……. Chan kar sakty hu k bol k lagwana barhi baat hoti hai.  Par aesaa roz roz accha game wap pe karo ga to meri game banay Ka kiyaa faida

03123258077

Updated: March 26, 2020 — 5:22 PM
© 2017 POWERED BY PBLASBELA